logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2013 > październik > 2013-10-24
ZAWIADOMIENIE

Katowice dn. 24 października 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH

uprzejmie informuje, ze prace Stałej Komisji Przetagowej  wyznaczonej do oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym w przedmiocie świadczenia usług czystościowych w siedzibie WITD w Katowicach (postępowanie nr WAT.272.1.2.2013) zostaną zakończone po dniu 31 października 2013 r.

 

Powodem wyznaczenia powyższego terminu jest okoliczność, iż część wykonawców przedłożyła oferty nie zawierające wszystkich dokumentów wymaganych przez specyfikację istotnych warunków zamówienia  w zakresie potwierdzenia udziału w postępowaniu przetargowym, a także zostali wezwani do wyjaśnień charakteru istniejących powiązań grupy kapitałowej.  W związku z tym na zasadzie art. 26 ust. 3  i art. 23 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ci zostali wezwani do ich uzupełnienia  i złożenia stosowanych wyjaśnień z terminem na dzień 31 października 2013 r.

 

 

Nazwa dokumentu: ZAWIADOMIENIE
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 11:38:25
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 11:38:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-24 12:12:00

Wersja do wydruku...

corner   corner