logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2010 > listopad > 2010-11-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.3221-6/10

                                                                Katowice dn. 19 listopada 2010 r.

 
 
          WAT. 3221-6/10
 
                                              
                       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
 
„Odpłatnego świadczenia usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i floty pojazdów WITD w Katowicach
 
ujętego w dwóch odrębnych zadaniach o numerach:
 
 I -  obejmujące odpłatne świadczenie usług ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej,
 II -  obejmujące odpłatne świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów
 
 
za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia w zakresie zdania o numerze:
 
 
I - wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 00-668 Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 22.
 
Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 28.050,00 zł uzyskała 100,00 pkt.
 
W zakresie powyższego zadania wpłynęła także oferta złożona przez wykonawcę:
 
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A.
 
          Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 36.834,00 zł uzyskała 76,15 pkt.
 
 
II - wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, 00-668 Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 22.
 
Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 186.543,60 zł uzyskała 100,00 pkt.
 
W zakresie powyższego zadania wpłynęła wyłącznie oferta ww. wykonawcy.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.3221-6/10
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-19 13:12:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-19 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-19 13:17:36

Wersja do wydruku...

corner   corner