logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2009 > marzec > 2009-03-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.3221-1/09

 

                                                                             Katowice, dnia 10 marca 2009 r.
 
        WAT.3221-1/09                                             
                                                                      
                                                                                                                            
         
                                              
       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że   w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego     w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy paliw płynnych dla środków transportu zamawiającego za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę :
 
 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., z siedzibą: 09-411 Płock, ul. Chemików 7.
 
Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert wykonawców nie wykluczonych.
W zakresie powyższego zamówienia wpłynęła  jedna oferta.
 
W przedmiotowym postępowaniu wniesiona została oferta, której ocena zgodnie z kryteriami    i sposobie oceny ofert zawartymi w pkt. XX druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
 

Nazwa wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium
cena brutto za dostawę paliwa (Cn)
Liczba punktów
w kryterium
zakup paliwa za pomocą karty magnetycznej lub chipowej (Kn)
Łączna
punktacja
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Płock
ul. Chemików 7
80,00 PKT.
20,00 PKT.
100,00 PKT.

 

Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego nie został  wykluczony żaden  z ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców, a także nie została odrzucona  żadna  z złożonych ofert

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.3221-1/09
Podmiot udostępniający: WITD w KatowicachKatowice, dnia 10 marca 2009 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-11 11:18:26
Data udostępnienia informacji: 2009-03-11 11:18:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-11 11:27:40

Wersja do wydruku...

corner   corner