logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2016 > październik > 2016-10-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.1.2.2016 w przedmiocie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Katowice dn. 12 października 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania (utylizacji) odpadów komunalnych z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach”

za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice – w cenie brutto „Cn”- 12.108,10 zł.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej cenie brutto - uzyskała 100,00 pkt.

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły także oferty ze strony wykonawcy: - Remondis Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-961 Warszawa Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec w cenie brutto „Cn”- 13.253,76 zł, przyznana ocena punktowa -91,36 pkt.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Anna Sokołowska-Olesik

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.1.2.2016 w przedmiocie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13 09:28:25
Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 09:28:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 09:33:05

Wersja do wydruku...

corner   corner