logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2016 > wrzesień > 2016-09-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.1.1.2016 w przedmiocie dostawy papieru kserograficznego

Katowice dn. 29 września 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu nr WAT.272.1.1.2016  w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Dostawy papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach”

 

- za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy: PRO OFFICE Sp. z o.o., Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice – w cenie brutto „Cn”- 15.645,60 zł. Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej cenie brutto - uzyskała 100,00 pkt.

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły także oferty ze strony wykonawców:

a) Wysocki Sp. z o.o. Sp. k., Al. Bielska 80, 43-100 Tychy – w cenie brutto 16.051,50 zł, przyznana ocena punktowa- 97,47 pkt.,

b) Partner XXI Sp. z o.o., ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze – w cenie brutto 15.977,70 zł, przyznana ocena punktowa- 97,92 pkt.,

c) Jerzy Rożen Biuro Plus, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice- w cenie brutto 15.774,75 zł, przyznana ocena punktowa- 99,18 pkt.

Otrzymane oferty odpowiadają wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej cenie brutto, uzyskały stosowną ocenę punktową jak powyżej w lit a do c.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Anna Sokołowska-Olesik

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.1.1.2016 w przedmiocie dostawy papieru kserograficznego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29 09:56:01
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29 09:56:01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 10:01:53

Wersja do wydruku...

corner   corner