logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

  • ZAWIADOMIENIE O EGZAMINIE PISEMNYM

Uprzejmie informujemy, że osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o pracę, zostaną powiadomione telefonicznie oraz listownie o terminie  egzaminu pisemnego dla kandydatów na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego.
 Kandydaci dopuszczeni do egzaminu ustnego zostaną poinformowani odrębnym pismem.
Jednocześnie informujemy, iż w/w egzamin odbędzie się w dniu 14 stycznia 2009r. o godzinie 9:00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach przy ul.Jagiellońskiej 25.
Pierwszy z dwóch etapów rekrutacji ma charakter egzaminu pisemnego sprawdzającego posiadaną wiedzę oraz predyspozycje psychologiczne do pracy na stanowisku młodszego  inspektora transportu drogowego.

Proszę o zabranie na egzamin pisemny:
-     dowodu tożsamości,
-     przyborów do pisania.

Każdemu kandydatowi zostanie przypisany przed wejściem na salę egzaminacyjną kod identyfikacyjny, który należy później wpisać w odpowiednim miejscu na pracy egzaminacyjnej zamiast nazwiska.
Jednocześnie prosimy o wcześniejsze przybycie, tj. o godzinie 8:30.


 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-12-19 16:11:45 - lista kandydatów spełniających wymagania formalne (0.00 B)

Nazwa dokumentu: X edycja
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Gołaszewska
Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 13:24:43
Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 13:24:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-06 15:53:21

Wersja do wydruku...

corner   corner