logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 23 sierpnia 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu nr WAT.272.4.4.2019 w sprawie udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000 euro w przedmiocie: „Dostawy papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia uznano ofertę wykonawcy: P.H. „HALIM” Sp. Jawna A.Bakir, I.i G.Słabosz, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Wilsona 20/22 – w łącznej cenie oferty brutto „Cb” : 17.158,50 zł

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w druku zapytania ofertowego, a w oparciu o ustalone kryteria oceny przy zaoferowanej łącznie cenie brutto uzyskała 100,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły łącznie 3 oferty ze strony poniższych Wykonawców, którym na podstawie przyjętego w druku zapytania ofertowego kryterium wyboru przydzielono następującą ocenę punktową:

 

Lp. Imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres siedziby Wykonawcy
 
Kryteria  oceny oferty - cena łączna oferty brutto zł/ przyznane pkt.
1

Wysocki Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Bielska 80

43-100 Tychy

20.110,50 zł

85,32 pkt.

2

P.H. HALIM Sp. Jawna

A.Bakir, I i G. Słabosz

ul.Wilsona 20/22

42-200 Częstochowa

17.158,50 zł

100,00 pkt.

3

Grupa Biuro-Land Sp. z o.o. Sp. k.

ul.Wojska Polskiego 2f

43-603 Jaworzno

20.475,00 zł

83,80 pkt.

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.242.4.4.2019 w przedmiocie dostawy papieru kserograficznegoukujących do drukarek
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2019-08-23 10:03:42
Data udostępnienia informacji: 2019-08-23 10:03:42
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 11:18:01

Wersja do wydruku...

corner   corner