logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 15 marca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 8 i 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, uprzejmie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie: „Dostawy tonerów, bębnów i wkładów drukujących do drukarek komputerowych znajdujących się na wyposażeniu WITD w Katowicach” oznaczonym numerem WAT.272.4.2.2019 wpłynęło łącznie 7 ofert, którym na podstawie przyjętego w druku zapytania ofertowego kryterium wyboru przydzielono następującą ocenę punktową:

Lp.

Imię i nazwisko, nazwa (firma) wykonawcy/

adres siedziby wykonawcy

Kryteria oceny:

„Cb” – cena łączna oferty brutto zł

/przyznane pkt.

  1.  

„DMD” S.C.

Paweł Miturski, Dorota Miturska

ul. Staroniwska 41B

35-101 Rzeszów

114.346,95 zł/

93,42 pkt.

  1.  

„KRAK DATA” Sp. z o.o.

Rynek Główny 28

31-010 Kraków

108.088,44 zł/

98,83 pkt.

  1.  

„ECOBLACK” S.C.

Mateusz Szewczyk, Łukasz Baran

Ul.Domaniówka 1E

25-413 Kielce

111.834,10 zł/

95,52 pkt.

  1.  

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

110.104,68 zł/

97,03 pkt.

  1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„MULTIKOM” Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

106.833,85 zł/

100,00 pkt.

  1.  

WYSOCKI Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Bielska  80

43-100 Tychy

118.419,41 zł/

90,22 pkt.

  1.  

Firma Handlowa  “TONEX”

Sławomir Gołąbek

ul.Kościelna 7

47-220 Kędzierzyn-Koźle

111.156,33 zł/

 96,11 pkt.

 

Za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MULITKOM” Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.242.4.2.2018 w przedmiocie dostawy tonerów, bębnów i wkładów drukujących do drukarek
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2019-03-15 13:54:18
Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 13:54:18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-15 15:01:29

Wersja do wydruku...

corner   corner