logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice, dnia 3 lipca 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 9 załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, informujemy, iż w postępowaniu nr WAT. 272.4.3.2017 w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiocie:

„Dostawy składników umundurowania służbowego dla inspektorów transportu drogowego w WITD w Katowicach” za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę: CZM „INTERMAG” Sp. z o.o., ul. Bielicka 82, 85-135 Bydgoszcz. w cenie brutto: 118.923,69 zł (przyznana punktacja: 100,00 pkt.).

W zakresie przedmiotowego postępowania wpłynęły oferty ze strony wykonawców:

1) CZM „INTERMAG” Sp. z o.o., ul. Bielicka 82, 85-135 Bydgoszcz,

2) Arlen S.A., ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

Anna Sokołowska-Olesik

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego nr WAT.272.4.3.2017 w sprawie dostawy umundurowania służbowego dla inspektorów transportu drogowego z WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 14:52:29
Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 14:52:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 15:21:30

Wersja do wydruku...

corner   corner