logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, iż w dniu
8 lutego 2011r. rozpoczyna procedurę rekrutacyjną w ramach naboru XI edycji na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego w Wydziale Inspekcji .
Treść ogłoszenia o pracę będzie opublikowana w dniach od 8 lutego 2011r. do 18 lutego 2011r. w Biuletynie Informacji Publicznej Departamentu Służby Cywilnej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń przed wejściem do Inspektoratu (na X p.).
 
W ramach naboru XI edycji na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, tut. Inspektorat zamierza zatrudnić 5 kandydatów. Ze względów organizacyjno-technicznych zamieszczono 3 ogłoszenia o pracę, ale wszystkie dotyczą jednego naboru XI edycji.
 
W związku z tym, iż jednakowe zasady naboru dotyczą wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz, że egzaminy w ramach XI edycji odbywają się w tym samym dniu i godzinie, prosimy kandydatów o rozważne składanie dokumentów aplikacyjnych.
Kandydat w tym samym czasie nie może pisać dwóch lub trzech testów jednocześnie, w związku z powyższym prosimy zaznaczyć na dokumentach aplikacyjnych, na które ogłoszenie o pracę kandydat odpowiada.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.
 
Informacja o czasie i miejscu egzaminu pisemnego zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej.
 

Nazwa dokumentu: Aktualne oferty pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2009-12-31 11:19:58
Data udostępnienia informacji: 2009-12-31 11:19:58
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 06:52:40

Wersja do wydruku...

corner   corner