logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


VI edycja rekrutacji inspektorów transportu drogowego

 • Zestawienie ogólnej punktacji z egzaminów
  W dniu 28 sierpnia 2007r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach przeprowadzono egzamin ustny zgodnie z wytycznymi GITD w zakresie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego do Oddziału Wydziału Inspekcji w Cieszynie oraz w Częstochowie. Poniżej publikujemy linki do ogólnego zestawienia punktacji z egzaminów dla kandydatów na:

  - na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego 
  w Oddziale Wydziału Inspekcji w Częstochowie


  - na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego
  w Oddziale Wydziału Inspekcji w Cieszynie


   
 • Wyniki z egzaminu pisemnego
  Uprzejmie informujemy, że w dziale ́Pracá znajdują się informacje o wynikach egzaminu pisemnego na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego w Katowicach. Osoby zainsteresowane prosimy o odwiedzenie działu "Oferty pracy->Wyniki naboru"

 • Zawiadomienie o egzaminie pisemnym
  Uprzejmie informujemy, że osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o pracę, zostaną powiadomione telefonicznie oraz listownie o terminie egzaminu pisemnego dla kandydatów na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego. Jednocześnie informujemy, iż w/w egzamin odbędzie się ... /Więcej.../


 • INFORMACJA: VI edycja rekrutacji inspektorów
  transportu drogowego
  Na podstawie zarządzenia nr 4 głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie procedury rekrutacji kandydatów na inspektorów transportu drogowego w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego – Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał decyzję nr 6/2007 w sprawie procedury i terminów VI edycji rekrutacji kandydatów na inspektorów transportu drogowego w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego.
  W województwie śląskim – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, w chwili obecnej prowadzi postępowanie rekrutacyjne na 7 (siedem) wolnych stanowisk: inspektor transportu drogowego.
  Rekrutacja rozpocznie się dnia 15 lipca 2007r. Ogłoszenie ukaże się:
  • na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego www.katowice.witd.gov.pl;
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://bip.kprm.gov.pl/ lub na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://usc.gov.pl/;
  • na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (w siedzibie urzędu);

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy będzie określało wymagania: między innymi wykształcenie, wiek, posiadane uprawnienia, umiejętności oraz wiedzę, a także niezbędne do złożenia dokumenty.
  Zapraszamy do składania ofert pracy w Wojewódzkim inspektoracie Transportu Drogowego w terminie od dnia 15 lipca 2007r. do dnia 25 lipca 2007r. (liczy się data stempla wpływu oferty pracy).

  numer telefonu: 032 20 77 958 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,
  numer faksu: 032 20 77 962

 

Nazwa dokumentu: informacje
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2007-11-15 13:54:04
Data udostępnienia informacji: 2007-11-15 13:54:04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-26 11:48:10

Wersja do wydruku...

corner   corner