logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 39/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 29 września 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     375.500 zł

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       375.500 zł,-

                                             Z tego:

 

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia              357.000 zł,-

                            emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

              § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                             realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                             rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami       357.000 zł,-

 

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia          18.500 zł,-

                             emerytalne i rentowe

                             w tym:

              § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                              realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                              rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami       14.000 zł,-

 

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                        4.500 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:                   375.500 zł,-         

w tym:

 

        Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       375.500 zł,-

                                             Z tego:

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia              357.000 zł,-

                            emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

              § 3110 – Świadczenia społeczne                                                               357.000 zł,-

 

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia          18.500 zł,-

                             emerytalne i rentowe

 

              § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                 18.500 zł,-

 

            

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:09:37
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:09:37
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:10:30

Wersja do wydruku...

corner   corner