logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE NR 2/2005

WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 25 stycznia 2005 roku

W sprawie utworzenia funduszu nagród w 2005 roku .

Zgodnie z § 13 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U.Nr 33 póz. 264.z późn, zmianami/ zarządzam co następuje :

§1.

Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanego funduszu plac w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§2.

Nagrody będą przyznawane przez Wójta Gminy dla pracowników za wkład pracy , szczególne osiągnięcia oraz za podnoszenie wydajności i jakości pracy a także za przejawianie inicjatyw w wykonywaniu powierzonych zadań.

§3.

Nagrody będą przyznawane pracownikom zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród.

§4.
 

Wypłata jednorazowych nagród będzie następowała na koniec roku budżetowego , a wysokość będzie uzależniona od środków jakie pozostaną po zabezpieczeniu wynagrodzeń dla pracowników wg osobistych zaszeregowań.

    §5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skrócony opis: W sprawie utworzenia funduszu nagród w 2005 roku .
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-25 10:26:15
Data udostępnienia informacji: 2005-01-25 10:26:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 09:51:54

Wersja do wydruku...

corner   corner