logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

                                                                        Katowice, dnia 2 grudnia 2008 r.
 
                                                                                                          
      ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego   w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego:
 
     za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez  wykonawcę :
 
 Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o., z siedzibą: 30-409 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26.
 
Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert wykonawców nie wykluczonych.
 
 W zakresie powyższego zamówienia wpłynęła także oferta złożona przez wykonawcę:
 
 Wiesław Siwek INTER-AUTO, z siedzibą: 32-087 Zielonki, Pękowice, ul. Jurajska 50B
 
W przedmiotowym postępowaniu wniesione zostały oferty, których ocena zgodnie                     z kryteriami i sposobie oceny ofert zawartymi w pkt. XX druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
 

Nazwa wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
parametry techniczne                    i wyposażenie samochodu
Liczba punktów
w kryterium
warunki gwarancji
Łączna
punktacja
Wiesław Siwek INTER-AUTO
32-087 Zielonki,
Pękowice,
ul. Jurajska 50B
54,08 PKT.
14,00 PKT.
5,00 PKT.
73,08 PKT.
Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.
30-409 Kraków
ul. Rzemieślnicza 26
64,00 PKT.
14,00 PKT.
5,00 PKT.
83,00 PKT.

 

Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego nie został  wykluczony żaden z ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców, a także nie została odrzucona  żadna  z złożonych ofert.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-14/08 prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 12:12:21
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 12:12:21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-02 12:17:15

Wersja do wydruku...

corner   corner