logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


WŁADZE GMINY > Rada Gminy > Komisje Rady Gminy

KOMISJE RADY GMINY MIRZEC


KOMISJA REWIZYJNA


Komisja rewizyjna działa w zakresie spraw kontroli działalności Wójta, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.


 


KOMISJA BUDżETU

Komisja budżetu działa w zakresie spraw dotyczących: - projektów uchwał Budżetu Gminy, - planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy celowych, - sprawozdań z wykonania budżetu, - przygotowania ocen realizacji budżetu, wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych, - wydawania opinii w sprawach majątkowych Gminy, - opiniowanie zasiągniętych przez gminę wszelkich zobowiązań finansowych i zagadnień mających skutki finansowe dla Gminy, - opiniowanie zadań w zakresię inwestycji.KOMISJA ROLNA I ROZWOJU GMINY


 

Komisja rolna i rozwoju Gminy działa w zakresie spraw dotyczących; - rolnictwa, leśnictwa i ochrony gruntów, - gospodarki wodnej, - gospodarowania terenami, - opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, - bezrobocia, - promocji i rozwoju gminy, - współdziałania z organani samorządu mieszkańców, - prawidłowego rozpatrywania skarg ludności, - wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych, - utrzymania dróg gminnych i dojazdowych do pól.


 

KOMISJA ZDROWIA, OśWIATY I KULTURY

Komisja zdrowia, oświaty i kultury działa w zakresie spraw dotyczących: - działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej, - funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, - upowszechniania kultury, sztuki i czytelnictwa, - rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.


 

KOMISJA BEZPIECZEńSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOżAROWEJ

Komisja bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.pożarowej działa w zakresie spraw dotyczących: - bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - ochrony środowiska i zasobów naturalnych, - stanu sanitarno-higienicznego Gminy, - utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich, - utrzymania urządzeń komunalnych.


Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:40:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:40:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 10:54:15

Wersja do wydruku...

corner   corner