logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zgodnie z art. 51 ustawy o transporcie drogowym organami Inspekcji są:

  • Główny Inspektor Transportu Drogowego,
  • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

którzy wykonują zadania Inspekcji określone ustawą oraz przepisami odrębnymi.

Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz ma prawo wydawania w tym zakresie wiążących poleceń.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje wojewódzką inspekcją przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego jako aparatu pomocniczego w realizacji ustawowych obowiązków.

Wojewódzka inspekcja transportu drogowego działa w oparciu o opracowane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego kierunki działania które podlegają zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje, po zasięgnięciu opinii wojewody, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Odwołuje Wojewódzkiego Inspektora Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Szczegółową organizację, w tym zakresy działania komórek organizacyjnych i wyodrębnionych samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Inspekcji,
  • Wydział Prawny,
  • Wydział Administracyjno-Techniczny,
  • Wydział Finansowo-Księgowy,
  • Samodzielne Stanowisko ds. kadr.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach obejmuje swym zakresem teren województwa śląskiego. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Inspektor.

        
 

Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-27 12:35:10

Wersja do wydruku...

corner   corner