logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2015 > maj > 2015-05-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.1.2015 w zakresie zadania częściowego nr I i IV

Katowice dn. 20 maja 2015 r.

WAT. 272.1.1.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawy składników umundurowania służbowego dla inspektorów WITD w Katowicach” ujętego w pięciu odrębnych zadaniach częściowych,

1. za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia w zakresie zadania częściowego nr I – dostawy składników umundurowania służbowego uznano ofertę wykonawcy: CZM „Intermag” Sp. z o.o.,           ul. Bielicka 82, 85-135 Bydgoszcz.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny przy zaoferowanej cenie łącznej oferty brutto C    w zakresie zadania częściowego – 218.158,65 zł uzyskała 70,00 pkt., terminie realizacji zamówienia T - 30 dni uzyskała 30,00 pkt. Ocena końcowa oferty: 100 pkt.

W zakresie powyższego postępowania oprócz powyższego wykonawcy wpłynęła również oferta ze strony: „Arlen” S.A., ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny przy zaoferowanej cenie łącznej oferty brutto C    w zakresie zadania częściowego – 252.849,87 zł uzyskała 60,40 pkt., terminie realizacji zamówienia    T - 30 dni uzyskała 30,00 pkt. Ocena końcowa oferty: 90,40 pkt.

 

2. za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia w zakresie zadania częściowego nr IV – dostawy identyfikatorów imiennych i oznak ITD uznano ofertę wykonawcy: CZM „Intermag” Sp. z o.o.,              ul. Bielicka 82, 85-135 Bydgoszcz.

Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny przy zaoferowanej cenie łącznej oferty brutto C    w zakresie zadania częściowego – 4.437,74 zł uzyskała 70,00 pkt., terminie realizacji zamówienia        T - 30 dni uzyskała 30,00 pkt. Ocena końcowa oferty: 100 pkt.

W zakresie powyższego postępowania wpłynęła tylko oferta ze strony powyższego wykonawcy.

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.1.1.2015 w zakresie zadania częściowego nr I i IV
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-21 14:20:50
Data udostępnienia informacji: 2015-05-21 14:20:50
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 14:30:04

Wersja do wydruku...

corner   corner